Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Τίτλος Αναθέτουσα
Αρχή
Έτος Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ) ΣΤΟ Δ.Δ. Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2003         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ) ΣΤΑ Δ.Δ. ΠΡΟΒΑΤΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2003         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2003         Οριστική Μελέτη          
ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΜΕ) ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2003         Οριστική Μελέτη          
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΕΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΤΜΗΜΑ 45.1.4 ΝΕΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ - ΆΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΘΕΣΗ Χ.Θ. 2+284 - Χ.Θ. 2+279. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΗ Χ.Θ. 2+284 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+729) ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Π.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (ΣΕΑ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΣΤΗ (Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2003             Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
Π.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (ΣΕΑ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΑΝΙΟΥ (Ν. ΈΒΡΟΥ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2003             Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 50.3 (ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΙΚΗ) (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 1562/2002) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2002             Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ -ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 5.2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 2002               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ- ΚΟΥΛΟΥΡΑ.(5.2/5.3) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 2001               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ) (826/10.08.2001) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2001               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΧΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2001     Προκαταρκτική Μελέτη         Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 2001               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΙ.ΠΕ) ΚΙΛΚΙΣ IMH L.T.D CREATIVE 1999               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΠΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 1999               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1999         Οριστική Μελέτη          
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ.12+520 ΕΩΣ Χ.Θ.12+880 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 1999               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 1999               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΙΝΔΟΥ - ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ- Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ 50.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ): ΜΠΧ ΚΑΙ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ. & ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ - Π. ΛΑΓΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 1998               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Σ.Π. 2ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1997         Οριστική Μελέτη          
Μ.Π.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ - Δ.Τ.Υ.Ν 1997               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
2Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
3Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ "Μ.Π.Ε. ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΡΩΓΗΣ-ΜΕΣΗΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΑΡΩΓΗΣ-ΜΕΣΗΣ" Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - Δ.Τ.Υ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.Π.Χ. – Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ - Δ.Τ.Υ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1996         Οριστική Μελέτη          
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ" Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1996         Οριστική Μελέτη          
Μ.Π.Ε. ΈΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ , 2η ΔΕΚΕ, Τ. 14η ΠΥΔΕ 1995               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων