Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Οριστική Μελέτη Κατασκευής Φράγματος Μπαδιάς Δήμου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου"

Στις 20 Απριλίου του 2010 ανατέθηκε από τον Δήμο Αρκαλοχωρίου στην σύμπραξη "Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ - Λασκαράτος Πέτρος - Τσιάρας Αντώνιος - Παπαδοπούλου Εύα" η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Οριστική Μελέτη Κατασκευής Φράγματος Μπαδιάς Δήμου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου". 

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του φράγματος και των συνοδών με αυτό έργων, ήτοι: