Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάθεσης Λυμάτων των Δυτικών Παραλιακών Οικισμών του Δήμου Γουβών Ηρακλείου"
Στις 26 Αυγούστου του 2010 ανατέθηκε από τον Δήμο Γουβών στην σύμπραξη "Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ - Καραλής Σωτήριος-Θεοφάνης - Τσιάρας Αντώνιος - Χαραλαμπάκης Γεώργιος - Παπαδόπουλος Γεώργιος - Γιαλύτη Ερμιόνη" η εκπόνηση μελέτης με τίτλο: "Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Δ. Γουβών Ηρακλείου".

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: