Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας"

Στις 15 Δεκεμβρίου του έτους 2010 ανατέθηκε από τον Δήμο Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας στην Σύμπραξη "Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε. - Τσιάρας Αντώνιος - Μπιλίρης Χρήστος - Τσακανίκα Αργυρή" η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Αποχέτευση Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας".

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: