Νέα
Κλαδικό Σεμινάριο Υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ» συμμετείχε στο κλαδικό σεμινάριο (Sector Seminar on EU External Assistance Programmes) "Water Supply and Wastewater Treatment in EU External Aid Programmes" (Παροχή Ύδατος και Διαχερίση Υγρών Αποβλήτων στα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της ΕΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας αφορούν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Από το σεμινάριο η εταιρία αποκόμισε τα εξής οφέλη: