Νέα
Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία (2007-2013)

Η εταιρία "Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ" υπέβαλλε πρόταση στις 25.01.2011,  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 7ο  Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία (2007-2013), στο ειδικό  πρόγραμμα Συνεργασία, στη Θεματική Ενότητα 2 (Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία).

Η πρόταση ανταποκρίθηκε στην προκήρυξη ΚΒΒΕ.2011.2.1-01 που αφορούσε στρατηγικές για την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κοινωνιολόγων, επιστημόνων κατανάλωσης, τεχνολόγων τροφίμων και καταναλωτών.

Ο τίτλος της πρότασης ήταν «Στοχευμένη Πρόληψη στον Τομέα της Υγείας με τη Χρήση Ειδικών Γεωργικών Προϊόντων».

Η εταιρία "Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ" είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας με μέλη το Αγροτικό και Βιομηχανικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), την εταιρία MC Maragudakis Consulting (Γερμανία) και την εταιρία AgroForum Ltd (Κύπρος).