Νέα
Ο Ρόλος του Μηχανικού στην Κρίση

Στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, Φύλλο 14357/27.03.2011 δημοσιεύτηκε το άρθρο του Δρ. Βασίλη Μαλιώκα, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, με τίτλο:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ