Νέα
Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα

Κρίθηκε δημοσιεύσιμη στα Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση του ΤΕΕ (τεύχος 1/2011), η εργασία του Δρ. Βασίλη Μαλιώκα, διευθύνοντος συμβούλου στην Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ και της Μαριάνθης Μαλιώκα, MSc επίσης στην Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, με τίτλο:

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ