Νέα
Κλαδικό Σεμινάριο για την Ενέργεια στα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ» συμμετείχε στο κλαδικό σεμινάριο (Neworking Sector Seminar) "Energy in the EU External Aid Programmes" (Ενέργεια στα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της ΕΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της ΕΕ αφορούν έργα και μελέτες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η εταιρία είχε την ευκαιρία να: