Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Ολοκλήρωσης Αποχετευτικού Δικτύου και Αγωγών Μεταφοράς των Λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων Νέας Ζίχνης "

Στις 23 Ιανουαρίου του έτους 2014 ανατέθηκε από το Δήμο Νέας Ζίχνης στην Σύμπραξη "Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ - Γεωργάκης Θεοφάνης - Παπαδογιάννης Εμμανουήλ" η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Ολοκλήρωσης Αποχετευτικού Δικτύου και Αγωγών Μεταφοράς των Λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων Νέας Ζίχνης ".

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: