Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ερέτριας"

Στις 12 Νοεμβρίου του έτους 2012 ανατέθηκε από τη ΔΕΥΑ Ερέτριας στην Σύμπραξη "Β. Μαλιώκας & Συν. ΕΠΕ- Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης  & Συνεργάτες  Ε.Ε.-Τσιάρας Αντώνιος-Παπαντωνίου Λυδία Παναγιώτα-Στώτης Διονύσιος- Αβραμίκος Ηλίας" η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ερέτριας".

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: