Νέα
Συνεχής Κατάρτιση σε Καινοτόμες Τεχνολογίες

Στις αρχές Ιουνίου 2014 η εταιρία "Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες" πραγματοποίησε συνεργασία με διακεκριμένους, σε θέματα σχεδιασμού δικτύων αναρρόφησης κενού, μηχανικούς, με σκοπό την κατάρτιση των εργαζομένων και των συνεργατών της.