Νέα
Κλαδικό Σεμινάριο για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ» συμμετείχε στο κλαδικό σεμινάριο (Sector Seminar on EU External Assistance Programmes) "AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT & FOOD SECURITY IN THE EU EXTERNAL AID INSTRUMENTS " (Γεωργία - Αγροτική Ανάπτυξη, Ασφάλεια Τροφίμων στα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της ΕΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας αφορούν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Από το σεμινάριο η εταιρία αποκόμισε τα εξής οφέλη: