Νέα
Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ», συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων (7-8 Νοεμβρίου, Αίγλη Ζαππείου), που διοργάνωσε η ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (μέλος της διεθνούς επιτροπής μεγάλων φραγμάτων).

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

1. ΦΡΑΓΜΑΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

4. ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρία «Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες ΕΠΕ» παρουσίασε την εργασία με θέμα: «Μελέτη και σχεδιασμός Φράγματος πολλαπλής σκοπιμότητας Ορεινής Σερρών».