Νέα
Παρουσίαση Ημερίδας στα Δίκτυα Αναρρόφησης, Αθήνα

Η εταιρεία μελετών «Β.ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε» σε συνεργασία με τις ISEKI VACUUM SYSTEM LIMITED, και ENVIREN διοργάνωσε στις 11 Μαΐου 2010 στο ξενοδοχείο President στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα:

<< Δίκτυα αποχέτευσης με αναρρόφηση (vacuum systems) >>
«Ημερίδα στο ξενοδοχείο President.»


Η ημερίδα αποσκοπούσε στην παρουσίαση του συστήματος αποχέτευσης με αναρρόφηση κενού, και των πλεονεκτημάτων του έναντι των συμβατικών μεθόδων σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής.