Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΠΕ ΚΑΙ ΜΠΧ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ" ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Στρυμόνα (Νέος Σκοπός) Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή ΕΕΛ στον οικισμό Πεθελινού του Δήμου Στρυμόνα Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται σε απόσταση 2km νότια του οικισμού στην συμβολή της τάφρου Πεθελινού και της τεχνητής κοίτης Στρυμόνα και χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.

Ο οικισμός Πεθελινού, διαθέτει κατασκευασμένο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, παντορροϊκής λειτουργίας συνολικού μήκους 8km και διαμέτρων Φ400mm. Tα λύματα συλλέγονται σε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό και
οδηγούνται τελικά στον χώρο της ΕΕΛ για επεξεργασία με εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Φ400.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πεθελινού σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 500 ισοδύναμους κατοίκους. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:

Παράμετρος Μονάδα ΜέτρησηςΤιμές
Πληθυσμός άτομα 500
Μέση παροχή m3/d 12

Η ΕΕΛ, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων,
αποτελείται από τα εξής στάδια:

Αποχέτευση

Η εκσκαφή των κλινών επιφανειακής ροής έγινε σε μέσο βάθος 0,5m με κλίση πρανών 1:1 ή 2:1 και
υποεπιφανειακής ροής μέσου βάθους 1m. Η στεγανοποίηση περιελάμβανε την κατασκευή στρώσης υπόβασης
από κατάλληλα συμπυκνωμένο αργιλικό υλικό βάθους 5cm και στρώσης άμμου βάθους 5cm και την τοποθέτηση επί αυτής γεωμεμβράνης και γεωυφάσματος - γεωπλέγματος.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση του έργου, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συγχρόνως δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφή του έργου.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτού. Παράλληλα εξετάστηκαν σχετικές εναλλακτικές λύσεις.

ΟΦΕΛΟΣ
Οι μελέτες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης και της ΕΠΟ. Με την κατασκευή του εν λόγω έργου δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης των ακαθάρτων του οικισμού Πεθελινού του Δήμου Στρυμόνα, Ν. Σερρών.