Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σιδηροκάστρου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του συγκροτήματος των υφισταμένων (ξενοδοχείο, υδροθεραπευτήριο, εστιατόριο), των υπό κατασκευή (νέο ξενοδοχείο, νέο υδροθεραπευτήριο) και των προβλεπόμενων έργων (μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων όλου του συγκροτήματος) στην περιοχή των ιαματικών πηγών του Δήμου Σιδηροκάστρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                  Άποψη Ξενοδοχειακού ΣυγκροτήματοςΑποχέτευση
Το συγκρότημα βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτάσεως 186 στρεμμάτων, βόρεια του Σιδηροκάστρου και παραπλεύρως της Ε.Ο. Σερρών - Προμαχώνα στο ύψος της διακλάδωσης προς Κιλκίς.

Τα Λουτρά Σιδηροκάστρου λειτουργούσαν από το 1920 ενώ από τις αρχές του 1994 εκσυγχρονίστηκε το υδροθεραπευτήριο, το οποίο διαθέτει ιατρείο, αίθουσα αναμονής, αποδυτήρια ανδρών/γυναικών, πισίνα, ατομικά λουτρά. Τα δύο παλαιά κτίρια - ξενώνες ανακαινίσθηκαν και λειτουργούν σήμερα ως ξενοδοχεία Γ’ και Ε’ κατηγορίας.

Με σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε δυναμικότητα κλινών και λουτήρων, ξεκίνησε η κατασκευή του νέου ξενοδοχείου και του νέου υδροθεραπευτηρίου, τα οποία κατά την εκπόνηση της υπόψη μελέτης ευρίσκοντο στο στάδιο της αποπεράτωσής τους. Επιπλέον, και για την αντιμετώπιση του θέματος των υγρών αποβλήτων του συνόλου των εγκαταστάσεων μελετήθηκε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Οι υφιστάμενες μονάδες είναι οι εξής:
Το θερμό ιαματικό νερό προέρχεται από φυσικές πηγές και γεωτρήσεις οι οποίες διανοίχθηκαν από το ΙΓΜΕ για τον σκοπό αυτό και προτείνεται σαν μέσο θεραπείας για ρευματικές παθήσεις, σπονδυλοαρθρίτιδες, δισκοπάθειες, μυαλγίες, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, κλπ.

Οι υπό κατασκευή μονάδες είναι οι εξής:
Το συγκρότημα πλαισιώνεται από τεχνητό αλσύλλιο πεύκων. Όσον αφορά την ΕΕΛ, αυτή κατασκευάζεται με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του συγκροτήματος καθόλη την διάρκεια του έτους.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών Σιδηροκάστρου.