Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ"
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης του έργου για την αποτελεσματική υλοποίηση της ΕΕΛ Σερρών. Ο ρόλος αυτός περιελάμβανε δραστηριότητες παρακολούθησης ανά φάση προόδου του έργου, καθώς και ποιοτικής διασφάλισης όλων των ενεργειών (έλεγχος προσφορών, κλπ).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                             Άποψη Βιολογικού Καθαρισμού
ΑποχέτευσηΗ ΕΕΛ βρίσκεται σε απόσταση 2km νότια του Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στην τάφρο Καμενικίων και επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα της πόλεως των Σερρών καθώς και των προεπεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ενός βυρσοδεψείου, μιας βιομηχανίας γάλακτος και των σφαγείων.

Η ΕΕΛ Σερρών, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με αερισμό, αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες/συστήματα:
Η διάθεση των επεξεργασμένων γίνεται στην τάφρο των Καμενικίων, η οποία εκβάλει στην τάφρο Μπέλιτσα.

ΟΦΕΛΟΣ
Η λειτουργία του έργου έχει σκοπό την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σερρών, με σταδιακή κατάργηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων.