Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1993

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού της πόλεως των Σερρών και των προεπεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ενός βυρσοδεψείου, μιας βιομηχανίας γάλακτος και των σφαγείων μέχρι το έτος 2012.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                    Άποψη Βιολογικού Καθαρισμού
ΑποχέτευσηΗ ΕΕΛ βρίσκεται σε απόσταση 2km νότια του Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στην τάφρο Καμενικίων.

Η πόλη των Σερρών, διαθέτει κατασκευασμένο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, παντορροϊκής λειτουργίας, του οποίου η κατασκευή γίνονταν σταδιακά και την οικιστική ανάπτυξη της πόλης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 105.000 ισοδύναμους κατοίκους (πρόβλεψη 40ετίας - 2035).

Η ΕΕΛ, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, αποτελείται από τις εξής μονάδες:

Η διάθεση των επεξεργασμένων γίνεται στην τάφρο των Καμενικίων, η οποία εκβάλει στην τάφρο Μπέλιτσα.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικό το έργο. Η κατασκευή του έργου συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων της πόλεως Σερρών.