Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ του Δήμου Σερρών. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται σε απόσταση 3km νότια της πόλης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                             Άποψη Βιολογικού Καθαρισμού
Δ.Σ.ΑΗ κατασκευή αφενός του πλήρους αποχετευτικού δικτύου στην πόλη των Σερρών και η ένταξη αφετέρου στο Δήμο Σερρών των νέων Δ.Δ. σε συνδυασμό με την απόφαση των ομόρων Δήμων Σκουτάρεως, Λευκώνα και Μητρουσίου να μεταφέρουν τα λύματα τους στην ΕΕΛ των Σερρών, έχουν σαν αποτέλεσμα ο Ι.Π. σχεδιασμού για το έτος 2015 να γίνει 105.000 από 88.000 που ήταν παλαιότερα.
Η υφιστάμενη ΕΕΛ, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με αερισμό, αποτελείται από τα εξής στάδια:

Ο σχεδιασμός επέκτασης της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:

ΠαράμετροςΜονάδα ΜέτρησηςΤιμές
Πληθυσμόςάτομα105.000
Μέση παροχήm3/d15.750
Μέγιστη παροχήm3/h1.740

Τα προβλεπόμενα έργα επέκτασης περιλαμβάνουν:

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων. Επιπρόσθετα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων και εκδόθηκε η σχετική απόφαση.