Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995
Προϋπολογισμός Έργου: 1.706.000€ (τιμές 1997)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσαςο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των έργων αποχέτευσης ομβρίων του οικισμού Σαράντα της Ν. Ηρακλείτσας Καβάλας, με στόχο τη διαστασιολόγηση των αντιπλημμυρικών έργων - κύριων αγωγών - αποχέτευσης ομβρίων του οικισμού Σαράντα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Σαράντα δεν διαθέτει δίκτυο συλλογής ομβρίων. Επιπλέον, από τον οικισμό Σαράντα περνούν εννέα (9) ρέματα, οπότε διαπιστώνεται ότι είναι άμεσος ο κίνδυνος πλημμύρας.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν την κατασκευή:
Συγκεκριμένα για το Μεγάλο Ρέμα, όπου μία μεγάλη πλημμύρα δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από τον αγωγό ομβρίων, προβλέφθηκε η κατασκευή τεχνητής λίμνης, με την κατασκευή φράγματος ύψους 25m, μήκους 400m και όγκου 400.000m3.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του οικισμού Σαράντα Ν. Ηρακλείτσας Καβάλας.