Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Προβατά Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1993
Προϋπολογισμός Έργου: 1.235.000€ (τιμές 1994)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν  Κοινότητα Προβατάο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των έργων αποχέτευσης ομβρίων του οικισμού Προβατά Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Προβατά δεν διαθέτει δίκτυο συλλογής ομβρίων, οπότε είναι άμεσος ο κίνδυνος πλημμύρας.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών συλλογής ομβρίων, συνολικού μήκους 10.700m και διαμέτρων Φ400mm - Φ800mm.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του οικισμού Προβατά.