Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων και των νέων αρδευτικών έργων στην πεδιάδα Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                               Άποψη περιοχής μελέτης
ΎδρευσηΗ περιοχή βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ηπείρου, στην κοιλάδα της Παραμυθιάς και οριοθετείται βόρεια από το Δήμο Παραμυθιάς, νότια από τη Γλυκή, ανατολικά από τα όρη Παραμυθιάς και δυτικά από την οροσειρά Μαργαριτίου.

Η αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 36.000 στρέμματα. Κατά τη μελέτη του αρδευτικού έργου η έκταση χωρίστηκε σε 8 ζώνες, εκ των οποίων στις 5 εξ αυτών - 18.500 στρέμματα - έχουν ήδη κατασκευαστεί έργα αρδεύσεως, τα οποία περιλαμβάνουν:
Στην περιοχή των υφισταμένων έργων δεν απαιτούνται αποστραγγιστικά έργα λόγω του πυκνού υδρογραφικού δικτύου.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:
Η λειτουργία του αρδευτικού έργου αποβλέπει στην γεωργική αξιοποίηση της πεδιάδας της Παραμυθιάς.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος της άρδευσης της πεδιάδας Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας.