Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" (Β' ΦΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού έργου Μεξιατών - Κομποτάδων Νομού Φθιώτιδας, που σκοπό έχει την αξιοποίηση έκτασης 16.300 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κομποτάδων, Μεξιατών και του Δήμου Υπάτης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                               Άποψη περιοχής μελέτης
ΎδρευσηΗ περιοχή βρίσκεται 12km νοτιοδυτικά της Λαμίας και εκτείνεται νοτίως του ποταμού ύ μέχρι τις υπώρειες της Οίτης.

Η προς άρδευση έκταση έχει χωριστεί σε δύο ζώνες:
Στην υπόψη περιοχή υφίστανται καλλιέργειες για την άρδευση των οποίων έχουν διανοιχθεί πλήθος γεωτρήσεων με αποτέλεσμα την υπεράντληση των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων και τη σταδιακή αλλοίωση αυτών.

Τα προβλεπόμενα έργα ήταν τα ακόλουθα:
Σημειώνεται ότι στη χαμηλή ζώνη προβλέπεται αναδασμός των ιδιοκτησιών εκτός από την έκταση μεταξύ του Σπερχειού και του τμήματος του δρόμου Μεξιατών - Κομποτάδων όπου υπάρχουν ελαιώνες. Στην υψηλή ζώνη δεν προβλέπεται αναδασμός διότι το σύνολο σχεδόν της έκτασης καλύπτεται από ελαιώνες.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος της άρδευσης των γεωργικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής των οικισμών Κομποτάδων, Μεξιατών και του Δήμου Υπάτης.