Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Δημητριτσίου Ν. Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου καθώς και την ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Μύλος” του οικισμού Δημητριτσίου Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                                                    Κοινότητα Δημητριτσίου
ΥΔΡΕΥΣΗΣκοπός του έργου είναι η βελτίωση των σημερινών συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών της κτηματικής περιοχής του οικισμού Δημητριτσίου.

Το προβλεπόμενο έργο περιλαμβάνει:
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου έχουν ως εξής:

Στη δεξαμενή εγκαθίσταται αισθητήριο συνεχούς μέτρησης του ύψους της στάθμης της δεξαμενής. Σε χώρο δίπλα στη δεξαμενή κατασκευάζεται αντλιοστάσιο κατάθλιψης, όπου εγκαθίσταται τρεις (3) όμοιες αντλίες σε παράλληλη σύνδεση, με είσοδο από τη δεξαμενή και έξοδο σε κοινό συλλέκτη.

Αμέσως μετά τις αντλίες και πριν τους αγωγούς μεταφοράς εγκαθίσταται αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο με μέγιστη παροχή 150m3/h για την παρακράτηση στερεών D>500μm και δυνατότητα αυτοκαθαρισμού με διάταξη αναρρόφησης. Για τον έλεγχο ON-OFF κάθε κλάδου μεταφοράς τοποθετούνται υδραυλικές βαλβίδες με δυνατότητα να δεχθούν ηλεκτρική εντολή.

Επιπρόσθετα εγκαθίσταται ροόμετρο μετά το φίλτρο και πριν από οποιονδήποτε κλάδο μεταφοράς τύπου τουρμπίνας καθώς και αισθητήρας πίεσης στον κοινό συλλέκτη στην έξοδο των αντλιών πίεσης 0-10bar.

Οι κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς ακολουθούν τη χάραξη των οδών της περιοχής και εγκαθίστανται υπόγεια.

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση δευτερευόντων αγωγών, για την μεταφορά του νερού από τον κύριο αγωγό μέχρι την υδροληψία του κάθε παραγωγού. Οι αγωγοί αυτοί είναι επίσης υπόγειοι.

Σε κάθε θέση υδροληψίας τοποθετείται υδραυλική βαλβίδα, ονομαστικής παροχής 10m3/h με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης εξόδου στα 4bar ανεξάρτητα της πίεσης εισόδου και ενσωματωμένο υδρόμετρο με έξοδο παλμού για ογκομετρικό έλεγχο.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης της κτηματικής περιοχής του οικισμού Δημητριτσίου.