Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΣΒΟΖΗ (ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α Κομοτηνής Ροδόπης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2000

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφενός για την αντιμετώπιση των υδραυλικών προβλημάτων του ποταμού Βοσβόζη (αντιμετώπιση της αυξημένης στερεοπαροχής του ποταμού) και αφετέρου για την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική ανάδειξη της περιοχής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                               Τομή Κλαδοπλεγμάτων ΥΔΡΕΥΣΗ
Στο πρώτο τμήμα της μελέτης για την αντιμετώπιση των υδραυλικών προβλημάτων, τα προβλεπόμενα έργα αποτελούνται από:
Στο δεύτερο τμήμα της μελέτης προβλέπεται η δημιουργία χώρου αναψυχής εκτάσεως 320 στρεμμάτων στην παρόχθια περιοχή του ποταμού Βοσβόζη δυτικά της πόλης της Κομοτηνής και ακριβώς πάνω από τα βόρεια όρια του οικισμού Ήφαιστος, που περιλαμβάνει τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής, ζωολογικού και βοτανικού κήπου, την κατασκευή αμφιθεάτρου, Κέντρου Περίθαλψης Άγριας Πανίδας και θερινού κινηματογράφου, χώρων αθλοπαιδιάς, ξύλινων γεφυρών για την επικοινωνία των χώρων των παρεμβάσεων εκατέρωθεν του ποταμού.

Ακόμα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών κατασκευάζονται δύο αναψυκτήρια, ένα σε κάθε πλευρά του ποταμού, 3 περίπτερα και 9 κιόσκια και τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις 110 τραπεζοκαθίσματα, 240 παγκάκια και 40 πέτρινες βρύσες. Για την αναψυχή των μικρών παιδιών διαμορφώνονται και 4 παιδικές χαρές, ενώ στο σύνολο των παρεμβάσεων τοποθετούνται 140 φωτιστικοί ιστοί. Τέλος για τη καθαριότητα του χώρου τοποθετούνται 250 ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων σε εμφανείς και επίκαιρες θέσεις.

Για την ασφάλεια των επισκεπτών τοποθετείται ξύλινος φράχτης, από κορμούς δένδρων ύψους 0,90m, στην οριογραμμή του ποταμού, περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής και στα σημεία όπου η υψομετρική διαφορά κρίνεται επικίνδυνη, συνολικού μήκους 4.620m.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του ποταμού Βοσβόζη.