Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
YΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καπετάν Μητρουσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 224.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο Δημοτικό Διαμέρισμα Προβατάσχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Δ.Δ. Προβατά, Βαμβακιάς, Μητρουσίου και Μονοκκλησιάς του Δήμου Κ. Μητρουσίου. Προτάθηκε ένα νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο που κάλυπτε το σύνολο της έκτασης των δημοτικών διαμερισμάτων και πραγματοποιήθηκε η διαστασιολόγηση των αγωγών του δικτύου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα προαναφερθέντα Δ.Δ. διέθεταν εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης από αμίαντο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του διατιθέμενου στους κατοίκους της περιοχής ύδατος.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών έγινε για ορίζοντα 40ετίας.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Προβατά (συνολικού μήκους 1.500m και διαμέτρων Φ140mm), Άνω Μητρουσίου (συνολικού μήκους 1.800m και διαμέτρων Φ200mm), Μονοκκλησιάς (συνολικού μήκους 500m και διαμέτρων Φ90mm) και Βαμβακιάς (συνολικού μήκους 1.500m και διαμέτρων Φ140mm).

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της παροχής επαρκούς ποσότητας, κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού στα Δ.Δ. Προβατά, Βαμβακιάς, Μητρουσίου και Μονοκκλησιάς του Δήμου Κ. Μητρουσίου.