Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Μουσθένη Καβάλας
Χρονολογία Ανάθεσης: 1995
Προϋπολογισμός Έργου: 471.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης αφενός των αγωγών μεταφοράς νερού από τη θέση της γεώτρησης νότια του οικισμού Μουσθένη μέχρι τα όρια αυτού και αφετέρου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κοινότητα Μουσθένης
Ο οικισμός Μουσθένη δεν διαθέτει δίκτυο ύδρευσης. Ο συνολικός πληθυσμός του οικισμού, βάσει της απογραφής του 1991 ήτο 820 κάτοικοι.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν την κατασκευή:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των προαναφερόμενων έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού Μουσθένη.