Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ, NOΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαμιέων Φθιώτιδα
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διαμόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και των όμορων Δήμων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ειδικότερα:

Δ.Σ.Α

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε τα εξής:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της υπόψη μελέτης δρομολογήθηκε ουσιαστικά η οριστική λύση στο πρόβλημα υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και των όμορων Δήμων.