Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η κατάρτιση κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Ν. Σερρών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίλυση του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στα πλαίσια εκπόνησης της υπόψη μελέτης προέκυψαν οι εξής ανάγκες:
  1. 1η Διαχειριστική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Εμμανουήλ Παπά, Στρυμόνα, Ν. Ζίχνης, Αλιστράτης, Κορμίστας, Ροδολίβους, Αμφίπολης και Πρώτης. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 45.000 κατοίκους. Η προβλεπόμενη θέση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται στα όρια του Δ. Νέας Ζίχνης- περιοχή Σκιντίλα.
  2. 2η Διαχειριστική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Σερρών, Λευκώνα και τις Κοινότητες Άνω Βροντούς και Ορεινής. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 64.000 κατοίκους. Η προβλεπόμενη θέση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται στο 9οkm Σερρών - Ξηρότοπου.
  3. 3η Διαχειριστική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Βισαλτίας, Σκουτάρεως, Στρυμονικού, Κ.Μητρουσίου, Νιγρίτας, Αχινού και Τραγίλου. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 42.000 κατοίκους. Η προβλεπόμενη θέση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται στα όρια του Δ. Στρυμονικού - περιοχή Ζευγολάτιο.
  4. 4η Διαχειριστική Ενότητα, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Ηράκλειας, Κερκίνης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Σκοτούσας, και τις Κοινότητες Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 45.000 κατοίκους. Η προβλεπόμενη θέση κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. βρίσκεται στα όρια του Δ. Σιδηροκάστρου και της Κοιν. Αχλαδοχωρίου - περιοχή Μέταλλα.
Η μελέτη αποτελείτο από τα εξής:
ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συνέβαλε στην ωρίμανση των δράσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον Νομό Σερρών.