Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο  σχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής της κατασκευής του νέου ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, με στόχο την ασφαλή περιβαλλοντικά διάθεση των παραγόμενων απορριμμάτων των οικισμών:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα στερεά απορρίμματα των προαναφερθέντων οικισμών διατίθεντο ανεξέλεγκτα είτε σε Χ.Α.Δ.Α. είτε σε χαράδρες και αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η θέση του Χ.Υ.Τ.Α. εντοπίζεται εντός των διοικητικών ορίων οικισμού Γαλάτιστας του Δήμου Ανθεμούντας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πρινοχώρι, σε απόσταση 1,1Km περίπου βορειοανατολικά από αυτόν. Η περιοχή μελέτης τοποθετείται ακριβώς στο νοτιοανατολικό άκρο των λόφων με τοπωνυμία "Συκιές". Ο χώρος αποτελείται από δύο κύτταρα εκ των οποίων το 1ο έχει έκταση 45 στρέμματα και χωρητικότητα 496.000m3 και το 2ο έχει έκταση 65 στρέμματα και χωρητικότητα 604.000m3. Ο σχεδιασμός έγινε ώστε να επαρκεί για τη διάθεση των απορριμμάτων των προαναφερθέντων οικισμών για χρονικό διάστημα 20 ετών. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 32.000 κατοίκους ετησίως.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:
ΟΦΕΛΟΣ
Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκε η βέλτιστη λύση για την επίλυση του προβλήματος της υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων των αρχικά αναφερθέντων οικισμών για τα επόμενα 20 έτη.