Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Τ. Μακρής – Β.Μακρής ΟΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης της κατασκευής του νέου ΧΥΤΑ της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής, με στόχο την ασφαλή περιβαλλοντικά διάθεση των παραγόμενων απορριμμάτων των οικισμών:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ solid waste_Halkidiki 2005_gk
Τα στερεά απορρίμματα των προαναφερθέντων οικισμών διατίθεντο ανεξέλεγκτα είτε σε Χ.Α.Δ.Α. είτε σε χαράδρες και αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Χ.Υ.Τ.Α. πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή του οικισμού «Καστρί», βορειοδυτικά του Πολυγύρου σε απόσταση 4km. Η έκταση του γηπέδου είναι 90 στρέμματα ενώ ο ενεργός χώρος απόθεσης καταλαμβάνει 26,50 στρέμματα. Επιπλέον αναφέρεται ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. αποτελείται από ένα κύτταρο απόθεσης χωρητικότητας 266.000m3. Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού φτάνει τους 13.200 κατοίκους ετησίως.

Αναλυτικότερα τα έργα περιελάμβαναν:

ΟΦΕΛΟΣ
Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκε η βέλτιστη λύση για την επίλυση του προβλήματος της υγειονομικής ταφής των παραγόμενων στερεών απορριμμάτων των αρχικά αναφερθέντων οικισμών για τα επόμενα 20 έτη.