Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κρωπίας Αττικής
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005
Προϋπολογισμός Έργου: 417.425€ (τιμές 2006)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες - Διαχείριση στερεών αποβλήτωνσχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των απαιτούμενων εξυγιαντικών έργων για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Κρωπίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μακροχρόνια λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α., με ελάχιστα μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει την προώθηση άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο Χ.Α.Δ.Α. βρίσκεται 3,5km βορειοδυτικά του οικισμού του Κορωπίου, στη θέση Κάστρον Χριστός. Η συνολική έκταση του χώρου είναι 17 στρέμματα. Ο συνολικός όγκος αποθέσεων έφτανε τα 120.000m3, ενώ η ποσότητα αυτών ανέρχονταν σε 70.000tn.

Για την αποκατάσταση του χώρου, τα απορρίμματα των τελευταίων πέντε (5) ετών διατέθηκαν στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιοσίων που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής, ο οποίος βρίσκεται στα Άνω Λιόσια, ενώ τα υπόλοιπα αδρανοποιημένα απορρίμματα στo λατομείο Ζωίτσα ή στο λατομείο Μαρκόπουλου.

Μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων έγινε αποκατάσταση του ανάγλυφου ώστε να είναι δυνατή η ένταξή του στο φυσικό περιβάλλον και να μην υπάρχει οπτική διαταραχή του χαρακτήρα του τοπίου.

Μαζί την απομάκρυνση των απορριμμάτων έγινε εκσκαφή και απομάκρυνση ρυπασμένης στρώσης εδάφους, πάχους 50cm. Έπειτα πραγματοποιήθηκε επιφανειακή κάλυψη του χώρου με υλικά κατάλληλα για φύτευση και ανάπτυξη πρασίνου ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση. Επίσης η κάλυψη έγινε με στρώση πάχους 50cm.


ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την πολύχρονη λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α.