Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 50.3 (ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΙΚΗ) (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 1562/2002)

Αναθέτουσα Αρχή: Εγνατία Οδός ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2002

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του Κάθετου Άξονα στο τμήμα 50.3 Φλώρινας - Νίκης της Εγνατίας οδού. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου τμήματος αυτοκινητοδρόμου, μήκους 14,6km και τα έργα που συνοδεύουν τον κάθετο άξονα, ήτοι τους Ανισόπεδους Κόμβους Φλώρινας και Κάτω Κλεινών και στις παράπλευρες οδούς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η κατασκευή του υπόψη άξονα σκοπό έχει τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Π.Γ.Δ.Μ. και στη συνέχεια μέσω των Εθνικών τους δικτύων με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα το έργο εξυπηρετεί τοπικές ανάγκες μετακίνησης πολιτών και αγαθών, ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία.

Το υπόψη έργο οδοποιίας συνδέει τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας με τον συνοριακό σταθμό της Νίκης, τμήμα που εντάσσεται στον κάθετο στην Εγνατία Οδό άξονα 50 “Κοζάνη - Νίκη”, αποτελεί συνέχεια του τμήματος “Ξινό Νερό - Φλώρινα” και περιλαμβάνει νέα χάραξη από τον ανισόπεδο κόμβο Φλώρινας, που αναπτύσσεται στη διασταύρωση με την Παλαιά Ε.Ο. Έδεσσας - Φλώρινας, μέχρι τον Συνοριακό Σταθμό της Νίκης.

Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει σειρά από τεχνικά έργα απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία της οδού αλλά και την ενσωμάτωση και συνύπαρξη της με το περιβάλλον, τα σημαντικότερο από τα οποία είναι η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Φλώρινας - 3km βορειοανατολικά αυτής, η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ. Κλεινών - 7km από την πόλη της Φλώρινας - και μιας σειράς τεχνικών έργων που σχετίζονται με αυτούς, όπως κατασκευή παράπλευρων οδών που σκοπό έχουν την αποκατάσταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, την αξιοποίηση τμήματος του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου και αναβάθμισή του, σε συνδυασμό με την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στην κύρια αρτηρία σε ικανοποιητικές αποστάσεις μεταξύ τους, όπως επίσης και εννέα κιβωτοειδών αγωγών.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία και εκδόθηκε η σχετική απόφαση Ε.Π.Ο.. Το έργο συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.