Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν σύνταξη μελετών για την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου (Formula 3) στο Δήμο Σερρών, σε δημοτική έκταση του Δήμου Σερρών, εντός της οποίας λειτουργούσε πίστα καρτ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Αυτοκινητοδρομίου Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Στόχος του Δήμου Σερρών και των διοργανωτών αγώνων της Λ.Α.Μ.Σ. είναι η προβολή του αυτοκινητοδρομίου πανελληνίως ακόμη και διεθνώς.

Το αυτοκινητοδρόμιο συνολικού μήκους 3180m έχει χωρητικότητα 30 αγωνιστικών αυτοκινήτων ενώ διατίθεται και για αγώνες μοτοσυκλετών (χωρητικότητα πίστας: 32 αγωνιστικές μηχανές).
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 12m ενώ στην ευθεία εκκίνησης 15m. Η ευθυγραμμία εκκίνησης έχει μήκος 662m. Ο συνολικός αριθμός των καμπυλών είναι 16 (εννιά - 9 - δεξιές στροφές και επτά - 7 - αριστερές στροφές).

Η πίστα είναι εγκιβωτισμένη με στρώσεις από αμμοχάλικα, 3Α και ασφαλτοτάπητας. Στο εσωτερικό της πίστας είναι εγκαταστημένα τα PITS (χώρος στάθμευσης και επισκευών αγωνιστικών αυτοκινήτων, έκτασης 5 στρεμμάτων) τα οποία επικοινωνούν με τον εξωτερικό χώρο της πίστας (είσοδος -έξοδος οχημάτων) με υπόγεια διάβαση.

Για την εξυπηρέτηση των θεατών προβλέπονται δύο κερκίδες χωρητικότητας 5.000 ατόμων η κάθε μια.

Προβλέπεται επίσης μια διπλή εναέρια ανισόπεδη διάβαση πεζών πάνω από την πίστα και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 3.000 θέσεων.

Για τον χώρο του αυτοκινητοδρομίου προβλέπεται και η κατασκευή 3όροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού 1,5 στρέμματος, το οποίο στεγάζει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Οι μελέτες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και συνέβαλαν στην υλοποίησή του.