Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Ε. ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ - Π. ΛΑΓΟΣ)
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Ξάνθης
Χρονολογία Ανάθεσης: 1998

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας και ειδικότερα η περιοχή Ν. Κεσσάνης - Πόρτο Λάγος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Παραλίμνιας περιοχής Λίμνης Βιστωνίδας Π.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους. Η όλη έκταση έχει χαρακτηριστεί, ως «Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΕΠΑΜΘ).

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του υγροβιότοπου μέσω της επαφής των επισκεπτών και ντόπιων με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:
Αναφέρεται ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις της περιοχής κατασκευάζονται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις σε αυτό.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Βιστωνίδας.