Περιλήψεις Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  Ευρωσύμβουλοι ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Βιομηχανικού Πάρκου σε ιδιόκτητο χώρο της Μακεδονικής Εταιρείας Χάρτου (Μ.Ε.Λ.  Α.Ε.), όπου είναι δυνατή η εγκατάσταση επιχειρήσεων με δραστηριότητες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, καθώς και βιομηχανιών και βιοτεχνιών χαμηλής ή μέσης όχλησης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ        Άποψη Βιομηχανικού Πάρκου
Η περιοχή τοποθετείται μεταξύ των οικισμών Γέφυρας και Αγ. Αθανασίου, πλησίον της διασταύρωσης της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι και της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη - Έδεσσα. Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται στο 22οkm Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας - Βέροιας,  στον κόμβο μετά τη διασταύρωση της εθνικής οδού Κατερίνης - Γιουγκοσλαβίας.

Ο χώρος, έκτασης 750 στρεμμάτων, συνορεύει βόρεια με οδικό άξονα που συνδέει το συνοικισμό της Κάτω Γέφυρας με τον Άγιο Αθανάσιο, ακολουθούν αγροτεμάχια και μετά η οδική αρτηρία Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνος- Βέροιας.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:

• Εσωτερική οδοποιία: Προβλέπεται η κατασκευή νέων οδικών, βελτίωση υφισταμένων οδών, ηλεκτροφωτισμός οδών.
• Ύδρευση - Πυρόσβεση: Προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής και δικτύου ύδρευσης.
• Αποχέτευση: Κατασκευή δικτύου ομβρίων, δικτύου ακαθάρτων, κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με νιτροποίηση - απονιτροποίηση.
• Σιδηροδρομικά: Προβλέπεται επίσης η κατασκευή πλατφόρμας και προμήθεια -εγκατάσταση γερανού  φόρτωσης / εκφόρτωσης, για την αξιοποίηση της υφιστάμενης ιδιωτικής σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει εγκάρσια το ΒΙ.ΠΑ, και συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
• Κατασκευή νέου υποσταθμού και εσωτερικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Επιπλέον καταγράφονται τα είδη των επιχειρήσεων που μπορούν να εγκατασταθούν στο ΒΙ.ΠΑ.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση Περιβαλλλοντικών Όρων των προτεινώμενων έργων.