Εταιρία

Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες

 

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας "Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ" είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την κατασκευή έργων υποδομών στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. 


Οργανόγραμμα

Organogramma 
Φιλοσοφία των στελεχών της εταιρίας είναι η διεπιστημονική θεώρηση των σχετικών θεμάτων, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα καθήκοντα του κάθε στελέχους είναι σαφώς προσδιορισμένα, αφενός για να καλύπτουν τις απαιτήσεις του σε κάθε περίπτωση Εργοδότη, και αφετέρου να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση των projects που αναλαμβάνει η εταιρία.

 

Γραφεία

 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Ι. Κρανιδιώτη 2, Θέρμη, 570 01, τηλ. 2310 869669 - 2310 869679, Τ.Θ. 4203,
  fax  2310 869616, email: malv@tee.gr
 2. ΑΘΗΝΑ:  Κηφισίας 40 Αμπελόκηποι, Αθήνα ΤΚ 115 26, τηλ. 210 7474024 – 210 7474025,
  fax 210 7474026, email: malv@tee.gr
Τα γραφεία της εταιρίας είναι εξοπλισμένα με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software) για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρίας, εξασφαλίζοντας την εκτέλεση των εργασιών της με τρόπο ταχύ και ποιοτικό.

Εταιρικά πτυχία

H εταιρία “Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ” έχει εντεταγμένα στο δυναμικό της πτυχία στις εξής κατηγορίες μελετών:

 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Κατηγορία 13): Πτυχίο τάξης Ε’
 • Οικονομικές Μελέτες (Κατηγορία 3): Πτυχίο τάξης Γ’
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατηγορία 27): Πτυχίο τάξης Γ’
 • Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας (Κατηγορία 5): Πτυχίο τάξης Α’
 • Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8): Πτυχίο τάξης Α’
 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (Κατηγορία 10): Πτυχίο τάξης Α’
 • Μελέτες Τοπογραφίας (Κατηγορία 16): Πτυχίο τάξης Α’

Πιστοποιήσεις

 • ISO 14001 - Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • ISO 9001 - Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

Μέλος συνδέσμων

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ΑΜ: 18189
 • Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Μητρώο Γραφείων Μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΜ: 334
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
 • Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ)
 • Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
 • International Water Association (ΙWA)
 • International Solid Water Association (ISWA)
 • World Bank Group (WBG)
 • European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)