Ύδρευση - Άρδευση Ύδρευση - Άρδευση
Διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση υδατικών πόρων
Διαχείριση στερεών αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Προστασία περιβάλλοντος Προστασία περιβάλλοντοςΒ. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ

Μελετητικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το Περιβάλλον & την Κατασκευή Έργων Υποδομών

Η εταιρία Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών) στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και στον σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη κατασκευής υποδομών. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η επιλογή αξιόπιστων και ποιοτικών λύσεων. Στηριζόμενη στη σύγχρονη τεχνολογία, η εταιρία έχει τη δυνατότητα εκπόνησης projects ειδικών απαιτήσεων, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, με τρόπο ταχύ και υπεύθυνο. Η διαρκής ενημέρωση, η παρακολούθηση των νέων δεδομένων, αποτελούν διαρκείς προτεραιότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προσεγγίσεων και στην βελτιστοποίηση των επιλεγόμενων κατά περίπτωση λύσεων.