Συνέδρια

Συνέδρια - Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες
   
 • 20-22/10/2011, Θεσσαλονίκη
  1ο Συνέδριο: "Δημόσιος Χώρος...Αναζητείται"
  Οργάνωση
  : ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, Δημοκριτείου και Πολυτεχνείου Κρήτης
 • 26-29/9/2010, Μύκονος
  Διεθνές Συνέδριο: "Second International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health"
  Οργάνωση
  :Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Αναπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Τμήμα Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Ελληνικό Δϊκτυο Πράσινης ΧΗμείας - Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX), INTEN-SYNERGY NGO