Νέαvm sonsultants news

01 Ιουλίου 2014 Συνεχής Κατάρτιση σε Καινοτόμες Τεχνολογίες
05 Μαΐου 2014 Επίσκεψη στην IFAT 2014 - Έκθεση σχετικά με εξαρτήματα και τεχνολογίες που διαχείρισης ύδατος
23 Ιανουαρίου 2014 Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Ολοκλήρωσης Αποχετευτικού Δικτύου και Αγωγών Μεταφοράς των Λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων Νέας Ζίχνης "
07 Νοεμβρίου 2013 Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων
30 Αυγούστου 2013 Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου»"
12 Νοεμβρίου 2012 Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ερέτριας"
13 Ιουνίου 2012 Κλαδικό Σεμινάριο για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας
24 Νοεμβρίου 2011 Κλαδικό Σεμινάριο για την Ενέργεια στα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
20 Μαΐου 2011 Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα
27 Μαρτίου 2011 Ο Ρόλος του Μηχανικού στην Κρίση
25 Ιανουαρίου 2011 Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία (2007-2013)
15 Δεκεμβρίου 2010 Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας"
24 Νοεμβρίου 2010 Κλαδικό Σεμινάριο Υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα Προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας
26 Αυγούστου 2010 Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάθεσης Λυμάτων των Δυτικών Παραλιακών Οικισμών του Δήμου Γουβών Ηρακλείου"
14 Μαΐου 2010 3ο Συνέδριο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας"
11 Μαΐου 2010 Παρουσίαση Ημερίδας στα Δίκτυα Αναρρόφησης, Αθήνα
20 Απριλίου 2010 Σύναψη Σύμβασης: "Οριστική Μελέτη Κατασκευής Φράγματος Μπαδιάς Δήμου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου"
01 Μαρτίου 2010 Δημοσίευση στο περιοδικό "Περιβάλλον21", τεύχος 33