Περιλήψεις Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Περιλήψεις Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


2011 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.12 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
2008 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ N. ΗΜΑΘΙΑΣ
2007 Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ”
2006 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» ΣΤΟΥΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΕΠΟ ΤΟΥ
2006 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ »
2005 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
2005 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΩΡΥΓΑ 5Κ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
2004 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α. ΦΡΑΓΜΑ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΕΝΕΟΥ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2004 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Β. ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
2004 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2004 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2003 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ
2003 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΤ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ N. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
2003 Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ
2002 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
2001 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2001 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ YΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
2000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
2000 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΣΒΟΖΗ (ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2000 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΧΑΡΩΠΟΥ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
1999 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1999 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ
1999 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1999 YΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ)
1999 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ
1999 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Μ.Π.Χ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1999 Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1997 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1997 ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1997 Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΦΡΑΓΜΑ) ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1997 Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: II ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ (Α & Β ΦΑΣΗ)
1996 Μ.Π.Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ: 1.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ 2.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΛΟΥ 4.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 5.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΦΕΛΙΝΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1996 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΘΕΡΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1996 Μ.Π.Ε ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
1996 Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α΄& Β΄ ΦΑΣΗ)
1996 Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ)
1996 Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΦΡΑΓΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙ ΝHΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)
1996 Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΛΙΘΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"
1996 Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1995 ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
1995 Μ.Π.Ε ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1995 Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" (Β' ΦΑΣΗ)
1994 Μ.Π.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ