Περιλήψεις Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Περιλήψεις Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
2008 ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2008 ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2005 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2005 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ
2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ
2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
2004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
2004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
2004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ
2004 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ
2003 ΝΕΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
2003 Π.Π.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
2003 Μ.Π.Ε. ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΔΗΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ & Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2001 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ & Β΄ & Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ
2001 ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - Α’ ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ
2001 Μ.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
2001 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2001 ΜΕΛΕΤΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ, NOΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2001 ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2001 ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - Μ.Π.Χ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1999 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
1997 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, NOMOY ΣΕΡΡΩΝ
1997 Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1997 Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1997 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
1997 Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1996 Μ.Π.Ε. KAI EKΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1996 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1994 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΛΑΖΟΝΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING SYSTEM), ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
1994 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1994 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ