Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Τίτλος Αναθέτουσα
Αρχή
Έτος Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 02.12 ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ 2011   Μελέτη Σκοπιμότητας             Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ YΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2008         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ N. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2008         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ” ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 2007               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» ΣΤΟΥΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΕΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2006         Οριστική Μελέτη     Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2006         Οριστική Μελέτη     Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2006               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2005         Οριστική Μελέτη     Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΩΡΥΓΑ 5Κ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2005         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α. ΦΡΑΓΜΑ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΕΝΕΟΥ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2004               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Β. ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2004               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2004               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2004               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΤ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ N. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων   Τεχνική Υποστήριξη
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2002         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ YΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2001         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΥΚΩΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 2000         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΣΒΟΖΗ (ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2000               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΧΑΡΩΠΟΥ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2000         Οριστική Μελέτη          
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1999   Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη              
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1999 Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας             Οικονομοτεχνική Μελέτη  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 1999   Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη           Οικονομοτεχνική Μελέτη  
YΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1999         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΤΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1999 Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας               Τεχνική Υποστήριξη
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Μ.Π.Χ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 1999   Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη       Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ - Τ.Υ.Δ.Κ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1999               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1997         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1997         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΦΡΑΓΜΑ) ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1997               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: II ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ (Α & Β ΦΑΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1997               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ: 1.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ 2.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΛΟΥ 4.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 5.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΦΕΛΙΝΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "OMONOIA" ΦΥΛΛΙΔΟΣ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΘΕΡΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ / Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΥΔΡ.ΈΡΓΩΝ, τ.6ης ΠΥΔΕ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α΄& Β΄ ΦΑΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΦΡΑΓΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙ ΝHΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΛΙΘΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - VI Π.Δ.Β.Ε - ΤΜΗΜΑ Τ.Μ.Κ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1996             Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ YΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1995         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
Μ.Π.Ε ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 1995               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" (Β' ΦΑΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1995               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΥΔΡ.ΈΡΓΩΝ, τ.6ης ΠΥΔΕ 1994               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων