Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Τίτλος Αναθέτουσα
Αρχή
Έτος Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2011   Μελέτη Σκοπιμότητας             Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.12 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 2011   Μελέτη Σκοπιμότητας             Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΡΑΓΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2009         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2008 Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας     Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2006         Οριστική Μελέτη     Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2005               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1999 Διαχειριστικά Σχέδια                  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1999   Μελέτη Σκοπιμότητας               Τεχνική Υποστήριξη
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ & Β’ ΣΤΑΔΙΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1998         Οριστική Μελέτη          
ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ (A΄& Β΄ ΦΑΣΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1996       Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης   Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΘΕΡΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ / Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1996               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων