Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Πίνακες Έργων (Ενδεικτικός Κατάλογος)


Τίτλος Αναθέτουσα
Αρχή
Έτος Διαχειριστικά Σχέδια Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2008       Προμελέτη Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2008         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ 2008         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΚΛΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 50.000M3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ 2008         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2005         Οριστική Μελέτη          
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ. ΜΑΚΡΗΣ - Β. ΜΑΚΡΗΣ ΟΕ 2005         Οριστική Μελέτη          
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2005         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 2005         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ 2005         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2005         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΕΕΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 2004         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΝΕΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΣΕΡ 2003 Διαχειριστικά Σχέδια     Προμελέτη   Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Οικονομοτεχνική Μελέτη  
Π.Π.Ε. ΧΥΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΣΕΡ 2003             Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
Μ.Π.Ε. ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΔΗΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ & Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΣΕΡ 2003               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α΄ & Β΄ & Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2001 Διαχειριστικά Σχέδια                  
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - Α’ ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2001       Προμελέτη   Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
Μ.Π.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2001               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2001       Προμελέτη   Τεύχη Δημοπράτησης Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΜΕΛΕΤΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ, NOΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2001 Διαχειριστικά Σχέδια           Προμελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων      
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2001     Προκαταρκτική Μελέτη              
ΜΕΛΕΤΗ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - Μ.Π.Χ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2001     Προκαταρκτική Μελέτη              
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Π.Ε 1999 Διαχειριστικά Σχέδια                  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, NOMOY ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1997         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης        
Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1997         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης   Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 1997         Οριστική Μελέτη Τεύχη Δημοπράτησης   Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 1997           Τεύχη Δημοπράτησης        
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1997               Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
Μ.Π.Ε. KAI EKΠΟΝΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Κ.Α.Δ.Ε. 1996     Προκαταρκτική Μελέτη     Τεύχη Δημοπράτησης   Μελέτη Περιβ/κών Επιπτώσεων    
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Κ.Α.Δ.Ε. 1996                 Οικονομοτεχνική Μελέτη Τεχνική Υποστήριξη
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΛΑΖΟΝΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING SYSTEM), ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α ΣΕΡΡΩΝ 1994         Οριστική Μελέτη          
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α ΣΕΡΡΩΝ 1994         Οριστική Μελέτη          
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α ΣΕΡΡΩΝ 1994         Οριστική Μελέτη